Energie management en opslag

Energiemanagement

Energiemanagement is het duurzaam omgaan met inkoop, distributie en verbruik van energie binnen uw organisatie. Het doel is kosten besparen en het zorgt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van je energiesysteem verbetert. Daarmee verminder je ook de milieubelasting.

Vermogensregelaar

Elementair onderdeel van ons energiemanagement is het aanbieden van een vermogensregelaar. Deze regelaar geeft inzicht in de opwek van de PV-installatie, in het verbruik én hoe deze zich tot elkaar verhouden. Onderdeel van deze dienst is de zogenaamde ‘gelijktijdigheid’. Dat is het verbruik op momenten van opwek. Van Dyck Solar voorziet in een gelijktijdigheidsstudie. Met dit inzicht kan voor de toekomst een passend batterij-pakket worden bepaald. Deze cruciale informatie geeft aan wat de behoefte is aan batterij capaciteit.

Batterijopslag

Kennis is macht: batterijopslag is de oplossing voor het gebruik van zelfstandig opgewekte zonne-energie. De batterij slaat de elektriciteit op die door je PV-systeem wordt gegenereerd en houdt deze zonder verlies beschikbaar voor gebruik.

Medio 2025 zal de afbouw van de huidige ‘salderingsregeling’ worden ingezet. Dat maakt het interessant de stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Het is aantrekkelijk zonnepanelen te combineren met een batterij. Zo wordt opgewekte stroom volledig benut en is salderen niet meer nodig. Zo ben je voorbereid op de toekomst!

Smart-grid

Waar mogelijk werken we met smart-grid toepassingen. Het energienet raakt steeds voller , waardoor het belang van lokaal energiemanagement toeneemt.  In dit slimme energienetwerk verzamelen en communiceren sensoren gegevens. Op basis van die informatie kan de stroom worden herverdeeld om in de vraag en het aanbod te kunnen blijven voorzien. De beheerders worden real time op de hoogte gehouden. Wanneer nodig kan op afstand ingegrepen worden. De gridmanager bewaakt de doorlaatwaarde van de hoofdaansluiting. Zo kun je meer zonnepanelen-vermogen plaatsen dan jouw hoofdaansluiting aan kan. De energie wordt gebruikt op het moment van opwekken. Daarin is ‘gelijktijdigheid’ weer relevant.

Op zoek naar complete energie­oplossingen?

Zoek jij maatwerk én wil je gegarandeerd zijn van duurzame, kwalitatieve energieoplossingen? Van Dyck Solar ontzorgt ondernemers volledig! Benieuwd? Neem contact met ons op voor meer informatie.