De beste kwaliteit voor jouw dak

7 oktober 2021

Kwalitiet bij Van Dyck Solar

Onze mede-oprichter Cesare Peters vertelt in deze blog waar in zijn ogen onze ‘kwaliteit’ voor staat. Kwaliteit is een combinatie van drie factoren: Product-selectie, engineering en vakmanschap grijpen onlosmakelijk in elkaar.

"Door steeds meer op detailniveau in te zoomen en met onze specialisten ter plekke de situatie te beoordelen, bepalen we de beste oplossing."

Productselectie
In de branche zijn de meeste zonnepanelen doorgaans van goede kwaliteit omdat er goede branchenormen en garanties zijn die voor de hele markt gelden. De zwakke schakel schuilt veel meer in bekabeling en omvormers. Wij verrichten grondig onderzoek door het bezoeken van vakbeurzen, het volgen van producttrainingen en steunen op onze jarenlange ervaring bij het bepalen van de merken waarmee we werken. Wij zijn redelijk merkvast, al merken we dat leverbaarheid steeds vaker een factor van betekenis is, maar door zorgvuldig ons materiaal te kiezen kunnen wij garant staan voor de merken die we aanbieden.

Engineering
In principe is ieder project maatwerk. Er zijn technische beperkingen waarmee we te maken hebben en ook de specifieke wensen van de klant. Daaruit vloeit een systeemontwerp voort. Dat proces van engineeren begint ‘van grote hoogte’, met een ruime blik. Door steeds meer op detailniveau in te zoomen en met onze specialisten ter plekke de situatie te beoordelen, bepalen we de beste oplossing. Als bouwkundige ben ik daarbij betrokken, maar ook de expertise van de elektrotechnicus en de projectleider spelen bijvoorbeeld een rol.

Vakmanschap
De uitvoering blijkt een moeilijk deel in de keten te zijn. De fases vóór de uitvoering zijn van ‘papier’, maar bij de uitvoering komen factoren als het weer, toeleveranciers en onvoorziene omstandigheden om de hoek kijken en moet alles strak volgens planning verlopen onder een bepaalde tijdsdruk. Monteurs kunnen projecten ‘maken of kraken’ want dat zijn de mensen die het daadwerkelijke eindproduct (van merkselectie en ontwerp) afmaken. In onze ogen is het een kwestie van goede mensen opleiden, heldere processen implementeren en consequent controle uitvoeren op je eigen kwaliteit. Wat in ons voordeel werkt is dat wij als directie ook allemaal op het dak hebben gestaan of nog steeds staan. Wij zijn vanuit de techniek begonnen en weten daarom precies wat er speelt.

Veiligheid
Veiligheid is onlosmakelijk met onze branche verbonden. We werken op hoogte en met elektriciteit: dan spreekt het voor zich dat veiligheid altijd een item is waarop gelet moet worden. Ook op dat gebied is het van grote waarde dat wij precies weten welke risico’s er komen kijken bij het installeren van zonnepanelen op daken. Ons gedachtegoed is daarin bepalend: ‘wij willen op een gezonde manier ons bedrijf runnen’ en hoe je met mensen en personeel omgaat is daar een belangrijk onderdeel van. We werken al lang met veel dezelfde mensen samen en zijn in veel gevallen zelfs vrienden van elkaar. Dan wil je niets anders dan dat iedereen op een veilige manier zijn werk kan doen: veiligheid staat voorop!

Andere nieuwsberichten

Zonnepanelen van Van Dyck Solar

Pepijn Korner - Hoe gaat het er bij ons aan toe op het dak?

21 september 2021

Yoran op het dak

Yoran Ritman - Onze visie, waarden en waarin we voor jou het verschil maken!

9 september 2021