Zeker van verzekering!

17 december 2021

Jarne van Tolij

Wij merken steeds vaker dat er onduidelijkheid bestaat over het verzekeren van zonnepanelen op daken van bedrijven. Die onduidelijkheid nemen wij graag weg: Jarne van Tolij is hypotheek- en assurantieadviseur bij Boks Beijer, onze assurantiepartner. Jarne vertelt wat de aandachtspunten zijn bij het verzekeren van de installatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

"Een goed onderhouden en geïnspecteerde PV-installatie biedt voordelen voor de eindgebruiker: optimale prestatie van het systeem!”

Informeren
“Het belangrijkste”, begint Jarne, “is vooraf informeren bij je verzekeraar. Wat zijn de mogelijkheden die jouw verzekeraar biedt? Sommige maatschappijen verzekeren alleen als er een bepaald type isolatiemateriaal is gebruikt of wanneer een brandwerende coating op het dak wordt aangebracht. Het is goed dit te weten vóórdat de zonnepanelen geïnstalleerd worden…” Jarne vervolgt: “De meeste verzekeraars kunnen de zonnepanelen verzekeren op de gebouwenverzekering of de zakelijke opstalverzekering. Wanneer je een gebouwenverzekering hebt, dan zijn de zonnepanelen op je bedrijfsdak meeverzekerd voor de risico’s waartegen het gebouw ook verzekerd is. Wel is het van belang dat de verzekeraar hiervan in kennis gesteld is.”

Hoge eisen
Jarne: “Verzekeringsmaatschappijen stellen tegenwoordig hoge eisen aan de installatie van zonnepanelen. Het gaat vooral om de kwaliteit van componenten van de installatie: met name de panelen, de omvormers en de connectoren. Nog belangrijker is de kwaliteit van het ontwerp, de montage en de installatie. Een ondeugdelijk aangelegde installatie leidt tot een verhoogd risico. Certificering maakt duidelijk wat kwalitatief goede componenten zijn.”

Periodieke controle
“Goed onderhoud en vooral periodieke controle is ook belangrijk”, vertelt Jarne. “Dankzij de diverse normen en standaarden komt er steeds meer eenduidigheid. We zien ook dat verzekeraars hun eigen eisen stellen, zoals: kan de dakconstructie het extra gewicht van de installatie dragen, of bestaat een verhoogde kans op lekkage? Daarom is een daklast-berekening vaak verplicht gesteld”

Isolatie
Jarne: “Een andere belangrijke vraag die zij tegenwoordig stellen is met welk type isolatiemateriaal het dak geïsoleerd is. Van Dyck Solar beschikt over die kennis. Daarom ontwerpen, bouwen, onderhouden en conformeren zij zich aan de strenge richtlijnen van de NEN 1010. Ze schakelen altijd een onafhankelijke partij in voor een opleverinspectie volgens SCIOS Scope 12. Een goed onderhouden en geïnspecteerde PV-installatie biedt voordelen voor de eindgebruiker: optimale prestatie van het systeem! Met goed onderhoud en periodieke controle als verzekeringseis, is met een SCIOS Scope 12 gekeurde installatie dit gewaarborgd.”

SCIOS Scope 12
De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van je volledige zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkasten. De inspecteur kijkt naar brandrisico's en de elektrische veiligheid.

De verzekering is dus een wezenlijk onderdeel van de aanschaf van zonnepanelen. Maar zolang bovengenoemde aandachtspunten in het oog worden gehouden, geen reden om verduurzaming tegen te gaan. Heb jij nog een dakoppervlak ter beschikking en wil je duurzaam investeren? Neem dan contact met ons op!

Andere nieuwsberichten

industriële daken

Marco Ghirardello, Solartechno - Teamwork voor energie opwekken, opslaan en gebruiken

2 december 2021
Michel

Michel Reijnier - De voordelen van zakelijke zonnepanelen

18 november 2021